Registrer ved hjelp av en ekstern forretningsforbindelse