Hvis du har problemer med å logge deg på, kan du klikke her for å sende en støtteforespørsel.


Jobbkonto – jobb- eller skolekonto som ble opprettet av IT-avdelingen.
Personlig konto – en personlig Microsoft-konto som ble opprettet av deg.