Om du har problem med att logga in ska du klicka här för att skicka en supportbegäran.


Arbetskonto – Arbets- eller skolkonto skapat IT-avdelningen.
Personligt konto – Ett personligt Microsoft-konto skapat av dig.