Sivut

Tämän osan avulla voidaan tuoda esiin alisivujen sisältöä sekä kannustaa kohdeyleisöä tutkimaan näitä sivuja. Jos tämä sisältö on liian pitkä, harkitse sisällön jakamista kahteen pienempään kappaleeseen.

Alisivut

ALISIVU 1

Kirjoita lyhyt kuvaus tai aktivoiva viesti, joka motivoi kohdeyleisöäsi toimimaan

Alisivut

ALISIVU 2

Kirjoita lyhyt kuvaus tai aktivoiva viesti, joka motivoi kohdeyleisöäsi toimimaan

Esittele toinen idea

Tämän osan avulla voidaan tarjota tukitietoja tai esitellä uusi idea. On paras pitää se sivun sisältöön liittyvänä, jotta se ei vaikuta irralliselta.