Sidor

Det här avsnittet kan användas för att presentera innehållet på de underordnade sidorna och uppmuntra målgruppen att utforska dessa sidor. Om innehållet blir för långt kan du dela upp det i två mindre stycken.

Undersidor

UNDERORDNAD SIDA 1

Skapa en kort beskrivning eller ett budskap som motiverar målgruppen att vidta åtgärder

Undersidor

UNDERORDNAD SIDA 2

Skapa en kort beskrivning eller ett budskap som motiverar målgruppen att vidta åtgärder

Presentera ett annat förslag

Det här avsnittet kan användas för att erbjuda kompletterande information eller presentera ett nytt förslag. Det bör vara relevant för sidans innehåll så att det inte känns felplacerat.